เงื่อนไขในการใช้งาน

เว็บไซต์นี้ www.quiksilver.co.th เป็นของและดำเนินการโดย QS Retail (Thailand) Limited ("Quiksilver Thailand")

ผู้ใช้เว็บไซต์ได้ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อตกลงในการใช้ข้อกำหนดนี้ ("ข้อตกลง") โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียด การใช้เว็บไซต์นี้หมายความว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปีหรืออย่างน้อยที่สุดอายุขั้นต่ำตามกฎหมาย นอกจากนี้เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ใด ๆ ในปัจจุบันหรือในอนาคตคุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการของข้อตกลงนี้ซึ่งอาจรวมถึงข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use Agreement) ("ข้อตกลง") นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดที่กำหนดเอง โปรดพิมพ์สำเนาของข้อตกลงนี้เพื่อเก็บบันทึกของคุณ บางครั้งอาจแก้ไขข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ เมื่อเราทำการเปลี่ยนแปลงจะมีการแจ้งในข้อกำหนดในการให้บริการฉบับใหม่ การใช้งานเว็บไซต์ของคุณหลังจากได้รับการแก้ไขดังกล่าวถือเป็นข้อตกลงของคุณกับข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับปรับปรุง คุณควรไปที่หน้านี้เป็นระยะเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อตกลงนี้

ความคิดเห็นของผู้ใช้

เรายินดีรับฟังความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามความคิดเห็น ,ข้อเสนอแนะ ,ข้อความ หรือการสื่อสารอื่น ๆ (รวมเรียกว่า "ข้อคิดเห็น") ที่ส่งถึงเราไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ ,อีเมล ,โทรสาร ,จดหมาย หรือวิธีการอื่น ๆ จะถือว่าเป็นทรัพย์สินของ Quiksilver Thailand การส่งข้อคิดเห็นดังกล่าวจะถือเป็นการโอนสิทธิ์ให้แก่ Quiksilver Thailand ทั้งทางด้านลิขสิทธิ์และผลประโยชน์ในลิขสิทธิ์ทั้งหมดและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ดังนั้น Quiksilver Thailand และ บริษัท ในเครือใด ๆ มีสิทธิ์ใช้ทำซ้ำเผยแพร่เผยแพร่และแจกจ่ายเนื้อหาใด ๆ โดยไม่มีข้อ จำกัด และไม่มีการชดเชยด้วยประการใด ๆ ด้วยเหตุผลนี้เราจึงขอให้คุณไม่ส่งความคิดเห็นใด ๆ ที่คุณไม่ต้องการเผยแพร่และมอบสิทธิให้กับทาง Quiksilver Thailand รวมถึงข้อมูล , ไอเดียสำหรับการออกแบบ ,รหัสคอมพิวเตอร์หรืองานออกแบบ

ความเป็นส่วนตัว

 

โปรดอ่านนโยบายส่วนบุคคลของเราซึ่งจะกล่าวถึงการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณเพื่อทำความเข้าใจกับหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลของเรา ข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรามีอยู่ในเอกสารฉบับนี้และถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้

เครื่องหมายการค้า

 

Quiksilver เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Quiksilver, Inc. Quiksilver, Roxy, DC Shoes และเครื่องหมายอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Quiksilver, Inc. และ บริษัท ในเครือ ขอสงวนสิทธิในชื่อดังกล่าวทั้งหมด

สิทธิในชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อบริษัท ชื่อทางการค้า งานออกแบบ โลโก้ หัวจดหมาย ปุ่มต่างๆ ข้อความ บรรจุภัณฑ์ และการออกแบบของ Quiksilver หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สาม ถึงแม้ว่าจะไม่ปรากฎในลายพิมพ์ หรือสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้ากับ Quiksilver หรือเจ้าของที่เกี่ยวข้องจะได้รับความคุ้มครองจากการลอกเลียนแบบการได้แรงบันดาลใจ หรือการใช้ความสับสนหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์และในระดับชาติและระดับนานาชาติ การใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านี้หรือเนื้อหาใด ๆ ในทางที่ผิดเป็นสิ่งต้องห้ามโดยชัดแจ้งและไม่อนุญาติให้นำเอาสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าใดๆของ Quiksilver และบริษัทใดๆในเครือ

ลิขสิทธิ์

 

มีการสงวนลิขสิทธิในข้อความ , ภาพ ,รูปถ่าย , หน้าตาเว็บไซต์ , เพลงและเนื้อหาอื่น ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ และการเลือก ,การประสานงานและการจัดวางเนื้อหาดังกล่าวเป็นของ Quiksilver Australia บริษัท ในเครือหรือบุคคลที่สาม (Cth) และกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศทั้งหมด ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้คัดลอก,ทำซ้ำ,ปรับเปลี่ยน,แจกจ่าย,แสดง, ตีพิมพ์ หรือการส่งเนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ จะไม่มีการระบุหรือแจ้งสิทธิ์แก่คุณในการอนุญาตหรือให้สิทธิใด ๆ ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Quiksilver Australia บริษัท ในเครือหรือบุคคลที่สามใด ๆในเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์และข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและไม่ใช่เพื่อการค้าเท่านั้น ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้คุณจะต้องไม่เผยแพร่คัดลอกคัดลอกทำซ้ำแก้ไขจัดการปรับเปลี่ยน,เผยแพร่,เช่า,ขาย,แสดงต่อสาธารณะ,แจกจ่าย,ส่งต่อหรือเผยแพร่ต่อบุคคลใด ๆ ในเนื้อหาของเว็บไซต์หรือ ใช้เนื้อหาของเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือการส่งเสริมการขายใด ๆ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Quiksilver Australia บริษัท ในเครือหรือผู้สืบทอดและผู้ได้รับมอบอำนาจตามกฎหมาย

สำหรับการอนุญาตการใช้งานโปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ privacy@quiksilver.com.au

หนังสือแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์

 

Quiksilver Australia เคารพและให้เกียรติต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากคุณเชื่อว่างานของคุณได้รับการทำซ้ำและถูกนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โปรดระบุตัวแทนการจดทะเบียนของ Quiksilver Australia ด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

  1. 1. การระบุงานที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งอ้างว่าถูกละเมิด
  2. 2. ระบุเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ที่ต้องการให้ลบ
  3. 3. ชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ และที่อยู่อีเมลถ้ามีเพื่อให้ Quiksilver Australia สามารถติดต่อคุณได้หากจำเป็น
  4. 4. ข้อความที่คุณเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้งานลิขสิทธิ์นั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวแทนหรือกฎหมาย
  5. 5. ข้อความรายละเอียดในหนังสือที่ถูกต้องและภายใต้การลงโทษด้วยการเบิกความเท็จว่าผู้ลงนามได้รับมอบอำนาจให้กระทำการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์เฉพาะซึ่งถูกกล่าวหาว่าถูกละเมิด
  6. 6. ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือทางกายภาพของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจในนามของเจ้าของเพื่อยืนยันการละเมิดลิขสิทธิ์และส่งคำแถลง

ตัวแทนลิขสิทธิ์ของ Quiksilver Australia เพื่อแจ้งการอ้างสิทธิ์ในการละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์เป็นที่ปรึกษาทั่วไปของ Quiksilver Australia ซึ่งสามารถติดต่อได้ดังต่อไปนี้:

Ug Manufacturing Co Pty Ltd
Att: General Counsel
27 Baines Crescent
Torquay VIC 3228

 

ใบอนุญาตและการเข้าถึงเว็บไซต์

 

Quiksilver Australia มอบสิทธิ์การใช้งาน, สิทธิ์ในการเพิกถอนและยกสิทธิในการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์ส่วนบุคคล แต่ไม่สามารถดาวน์โหลด หรือแก้ไขหรือส่วนใดส่วนหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Quiksilver Australia การอนุญาตนี้ไม่รวมถึงการจำหน่ายต่อหรือการใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาในเชิงพาณิชย์ การรวบรวมและการใช้รายชื่อผลิตภัณฑ์คำอธิบายหรือราคาใด ๆ การใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์หรือเนื้อหาในรูปแบบใด ๆ, การดาวน์โหลดหรือคัดลอกข้อมูลบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้ค้ารายอื่น หรือการใช้เครื่องมือการรวบรวมข้อมูลและการดึงข้อมูลออกจากเว็บไซต์

เว็บไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ห้ามทำซ้ำ,คัดลอก,ขาย,ขายต่อ หรือเข้ามาใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยที่ไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Quiksilver Australia และไม่สามารถวางกรอบหรือใช้เทคนิคการจัดเฟรมเพื่อใส่เครื่องหมายการค้าโลโก้หรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ (รวมถึงภาพข้อความรูปแบบหน้าเว็บหรือแบบฟอร์ม) ของ Quiksilver Australia และ บริษัท ในเครือโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Quiksilver Australia รวมถึงไม่สามารถใช้แท็ก meta หรือข้อความที่ซ่อนอยู่ใด ๆ โดยใช้ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของ Quiksilver Australia โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Quiksilver Australia การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจะยกเลิกสิทธิ์การใช้งานหรือใบอนุญาตที่ได้รับจาก Quiksilver Australia โดยทันที

คุณได้รับสิทธิ์และสามารถสร้างลิงก์เชื่อมโยงไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์ได้ตราบใดที่ลิงก์ไม่แสดงถึง Quiksilver Australia ผลิตภัณฑ์หรือบริการในรูปแบบที่เสียหายทำให้เข้าใจผิดเสื่อมเสียหรือไม่เหมาะสม กำหนดโดย Quiksilver Australia โดยดุลพินิจ แต่เพียงผู้เดียว คุณไม่สามารถใช้โลโก้ Quiksilver Australia หรือกราฟิกหรือเครื่องหมายการค้าของ Quiksilver เป็นส่วนหนึ่งของลิงก์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Quiksilver Australia คุณไม่สามารถทำส่วนอื่น ๆ ของเว็บไซต์นอกเหนือจากโฮมเพจของเว็บไซต์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการอื่น ๆ โดย การเชื่อมโยง หรืออื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Quiksilver Australia

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 

Quiksilver พยายามที่จะอธิบายผลิตภัณฑ์ของตนอย่างละเอียดและถูกต้อง เราไม่รับประกันว่าคำอธิบายผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาอื่น ๆ ของเว็บไซต์นี้สมบูรณ์เชื่อถือได้เป็นปัจจุบันหรือปราศจากข้อผิดพลาด ผลิตภัณฑ์ Quiksilver ส่วนใหญ่ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์จำหน่ายในร้านค้าปลีกบางแห่งในออสเตรเลียและตลาดต่างประเทศจนกว่าสินค้าจะหมด ในบางกรณีผลิตภัณฑ์ที่แสดงขายบนเว็บไซต์อาจไม่สามารถใช้ได้ในร้านค้าปลีก เว้นเสียแต่ว่าระบุไว้เป็นอย่างอื่น,ราคาที่ปรากฏบนเว็บไซต์จะเป็นราคาไทยบาท

สี

 

เราได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อแสดงสีของผลิตภัณฑ์ของเราที่ปรากฏในเว็บไซต์อย่างถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากสีจริงที่คุณเห็นขึ้นอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจอแสดงผลของคุณมีสีใดถูกต้องและตรงกับผลิตภัณฑ์จริง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิด

 

เว็บไซต์นี้จัดทำโดย บริษัท QUIKSILVER ตามสถานะและความสามารถในการเข้าถึง ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต QUIKSILVER AUSTRALIA ไม่รับรองและรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยยะในการดำเนินงานของเว็บไซต์หรือข้อมูลเนื้อหาเนื้อหาบุคคลที่สามเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการหรือบริการที่เชื่อมโยงไว้ หรือผ่านเว็บไซต์รวมถึง แต่ไม่ จำกัด ว่าข้อมูลที่จัดเตรียมผ่านเว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาด,การทุจริต,การหยุดชะงัก,การชำรุด หรือความล่าช้าในการดำเนินงานหรือจากเหตุขัดข้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดทางรูปแบบ เว็บไซต์จะมีให้บริการในเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้; ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในบริการจะได้รับการแก้ไข หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าและเราไม่รับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ความเสี่งในการใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นของผู้ที่เข้ามาใช้งานเท่านั้น ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย QUIKSILVER และ บริษัท ในเครือผู้จัดหาและผู้จัดจำหน่ายปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยยะ แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยยะของความสามารถในการทำกำไรและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ p>

กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อพิพาท

 

ข้อตกลงฉบับนี้สิทธิและหน้าที่ของผู้ที่มาใช้รวมถึงสิทธฺและหน้าที่ของเราและการดำเนินการทั้งหมดที่พิจารณาโดยข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับในรัฐวิกตอเรียและคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะยื่นต่อศาลในเขตปกครองของรัฐวิกตอเรียและศาลโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ ของการอุทธรณ์จากพวกเขาในการพิจารณาข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้

การทำขวัญ

 

คุณยินยอมที่จะปกป้องป้องกันและระงับการใช้งาน Quiksilver Australia และ บริษัท ในเครือผู้สืบทอดและผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก Quiksilver Australia และ บริษัท ในเครือเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานตัวแทนผู้ร่วมสร้างตราสินค้าหรือคู่ค้าอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต ข้อกล่าวหาทั้งหมดการเรียกร้องความต้องการการกระทำสาเหตุของการดำเนินการการดำเนินคดี (ไม่ว่าจะเป็นที่ถูกคุกคามหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ) คำสั่งความเสียหายความสูญเสียหนี้สินค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายรวมถึงค่าทนายที่สมเหตุสมผลและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายอื่น ๆ และการตัดสินในลักษณะใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณการละเมิดข้อตกลงนี้ของคุณหรือการละเมิดสิทธิใด ๆ ของคุณ

บทบัญญัติทางกฎหมายอื่น ๆ

 

เราอาจยุติเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาและด้วยเหตุใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการใช้งานหรือคุณสมบัติอื่น ๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราอาจยุติหรือ จำกัด การใช้เว็บไซต์เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณยอมรับว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเป็นหุ้นส่วนการจ้างงานหรือความสัมพันธ์ของตัวแทนระหว่างคุณกับ Quiksilver Australia อันเป็นผลมาจากข้อตกลงนี้หรือการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ สิ่งใดในข้อตกลงนี้ไม่เป็นผลต่อสิทธิของ Quiksilver Australia ในการปฏิบัติตามคำขอของรัฐบาลศาลและการบังคับใช้กฎหมายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของคุณหรือข้อมูลที่ Quiksilver Australia จัดให้หรือรวบรวมโดยเกี่ยวกับการใช้งานดังกล่าว ฉบับพิมพ์ของข้อตกลงฉบับนี้และการแจ้งให้ทราบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะได้รับการยอมรับในกระบวนการยุติธรรมหรือกระบวนการยุติธรรมตามหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ในขอบเขตเดียวกันและภายใต้เงื่อนไขเดียวกับเอกสารทางธุรกิจอื่น ๆ และบันทึกที่สร้างสรรค์ขึ้น แบบพิมพ์

ความล้มเหลวของ Quiksilver Australia ในการบังคับใช้บทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงฉบับนี้หรือการตอบสนองต่อการฝ่าฝืนของคุณหรือบุคคลอื่นจะไม่เป็นการสละสิทธิในการบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับนี้หรือเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดที่คล้ายคลึงกัน

หากบทบัญญัติใดในข้อตกลงนี้ไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้บทบัญญัติที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์และบทบัญญัติที่ไม่สามารถบังคับใช้ที่ไม่ถูกต้องจะถือว่าถูกแทนที่โดยบทบัญญัติที่มีผลบังคับใช้ซึ่งตรงกับความตั้งใจของบทบัญญัติเดิมมากที่สุด

ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ข้อตกลงฉบับนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดและขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับเว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์นี้และจะใช้แทนการสื่อสารใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หรือในเวลาเดียวกันระหว่าง Quiksilver Australia กับคุณเกี่ยวกับเว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์

สงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งในเอกสารนี้สำหรับ Quiksilver Australia

เว็บไซต์ของบุคคลที่สามและเว็บไซต์ร่วม

 

เว็บไซต์อาจมีการเชื่อมโยงหลายมิติ ("ลิงก์") ไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ Quiksilver ("เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม") หรือเว็บไซต์ที่มีตราประทับร่วมที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามรวมทั้ง บริษัท ในเครือ ("เว็บไซต์ที่มีตราสินค้าร่วม") . เราให้การเชื่อมโยงดังกล่าวสำหรับการอ้างอิงและความสะดวกของคุณเท่านั้น ลิงก์จาก Quiksilver Australia ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้หมายความหรือรับรองว่าเรารับรองเนื้อหาในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือ บริษัท ร่วมหรือผู้ดำเนินการหรือการดำเนินงานของเว็บไซต์นั้น คุณต้องรับผิดชอบต่อการกำหนดขอบเขตที่คุณใช้เนื้อหาใด ๆ ที่บุคคลที่สามหรือเว็บไซต์ร่วมที่คุณเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ QUIKSILVER AUSTRALIA และ บริษัท ในเครือผู้จัดหาและผู้จัดจำหน่ายไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผลการดำเนินการใด ๆ กับเว็บไซต์ใด ๆ ของบุคคลที่สามหรือเว็บไซต์ที่มีตราสินค้าร่วมกันผู้ค้าหรือผู้ดำเนินการใด ๆ ของเว็บไซต์บุคคลที่สาม เว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่มีตราสินค้าหรือบุคคลอื่นใดที่ท่านทำธุรกรรมใด ๆ

ความรับผิดชอบของคุณ

 

คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณและข้อ จำกัด เพิ่มเติมอื่น ๆ ที่อาจมีการระบุไว้ในหนังสือแจ้งหรือคำแนะนำบนหน้าจอจาก Quiksilver Australia เป็นเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ของคุณคุณรับรองว่าคุณจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลงนี้ ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้ในการซื้อหรือทำธุรกรรมหรือการโต้ตอบกับเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ร่วมที่มีตราสินค้าใด ๆ จะถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน คุณจะชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือวิธีการชำระเงินอื่น ๆ ที่ใช้ในการซื้อหรือทำธุรกรรมหรือการโต้ตอบอื่น ๆ กับ Quiksilver Australia หรือเว็บไซต์ร่วมที่มีตราสินค้าใด ๆ ในราคาที่มีผลเมื่อเกิดค่าใช้จ่ายดังกล่าว . คุณจะต้องจ่ายภาษีที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกรรมหรือการติดต่อใด ๆ ดังกล่าว

การใช้เว็บไซต์นี้หมายความว่าคุณยินยอมที่จะไม่ละเมิดหรือพยายามที่จะละเมิดความปลอดภัยของเว็บไซต์รวมถึงโดยภาพประกอบ แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการกระทำเช่นการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้ตั้งใจสำหรับคุณหรือการเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์หรือบัญชีที่คุณไม่ได้ มีอำนาจในการเข้าถึง; พยายามตรวจสอบสแกนหรือทดสอบความเปราะบางของระบบหรือเครือข่ายหรือเพื่อฝ่าฝืนมาตรการด้านความปลอดภัยหรือการตรวจสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม พยายามแทรกแซงบริการกับผู้ใช้โฮสต์หรือเครือข่ายรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงโดยการส่งไวรัสหรือเกินพิกัด "น้ำท่วม" "สแปม" "เมลบอมบ์" หรือ "ขัดข้อง" เว็บไซต์ การส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์รวมถึงการโปรโมตและ / หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการ และปลอมส่วนหัวของแพ็คเก็ต TCP / IP หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนหัวในอีเมลหรือโพสต์ใด ๆ

ห้ามขายต่อ

 

เว็บไซต์นี้เป็นผู้ขายให้กับลูกค้าผู้ใช้ปลายทางขั้นสุดท้ายในออสเตรเลียเท่านั้น ไม่ต้องซื้อสินค้าเพื่อขายในรูปแบบใด ๆ